Privacyverklaring

OKKO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze website. In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

OKKO kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OKKO.

OKKO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres

Waarom OKKO uw gegevens nodig heeft

 OKKO verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen benaderen.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

OKKO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

OKKO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een vraag van u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website www.okkonoordsleen.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. OKKO gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens aanpassen of verwijderen

Wilt u dat wij uw contactgegevens verwijderen uit ons mailprogramma. Stuur dan een mail naar info@okkonoordsleen.nl met het verzoek om verwijdering van uw contactgegevens.

Volg mij niet of juist wel (opt-out tracking)

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Beveiligen

OKKO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website is voorzien van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door OKKO verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met OKKO op via info@okkonoordsleen.nl.

Kvk-nummer 04075298

Noord-Sleen
4-12-2020